Pumpar och lösningar för kryogena applikationer

Med lång erfarenhet kring kryogena processer och installationer erbjuder vi ett komplett utbud av ventiler, pumpar och kompletta lösningar för alla typer av flytande gaser. Några exempel är O2, N2, Ar, H2 samt LNG, CO2 och LBG.