Pumpab – Specialpumpar och skid-lösningar


Vi ser oss inte som den traditionella pumpleverantören. Vi erbjuder högkonstruerade produkter och design för pumpar, skiddar och system. Specialområden är kryogena applikationer som LIN, LOX, CO2 och LNG samt korrosiva applikationer i termoplast, PTFE eller PFA tillsammans med ett brett utbud av pumpar för process, vatten, olja och kemikalier. Vi kan leverera pumparna separat men konstruerar dem ofta som kompletta skiddar eller system.

Ett specialområde är pig-system inklusive all design, konstruktion, komponenter, rörmontering och styrsystem. Till detta har vi ett komplett utbud av filter- och filtersystem samt pumprelaterade ventiler. Pumpab är helt enkelt en ny typ av partner för pump- och skidlösningar.

Speciallösningar för pumpar och skiddar – Det är inte bara en pump för oss.

 

Produktområden