Skid-lösningar 

Vi kan konstruera och leverera skiddar samt mindre system inom många olika områden såsom kryogena applikationer, Pump-skiddar för kondensat och matarvatten, Värmeväxlarskiddar, Filtersystem, Pig-system, Reglerventilstationer… Både som skiddar och som installationer på plats.